Quyết định số 07 về hợp đồng nấu ăn tại các trường mầm non

Quyết định số 07 về hợp đồng nấu ăn tại các trường mầm non Quyết định số 07/2015/QĐ – UBND: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——– Số: 07/2015/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM...

Đề án 32 về nghề công tác xã hội

Đề án 32 về nghề công tác xã hội QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án phát triển ngành công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Chương...

© 2015 Thông tin tuyển sinh. Thiết kế Website bởi VietMoz.