Tuyển sinh Tại chức Đại học Luật Hà Nội năm 2015

Tuyển sinh Tại chức Đại học Luật Hà Nội năm 2015 Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lý của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lý Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là...

© 2015 Thông tin tuyển sinh. Thiết kế Website bởi VietMoz.