Đại học Thủ đô Hà Nội – Thông tin tuyển sinh

Đại học Thủ đô Hà Nội – Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô nói riêng và...

© 2015 Thông tin tuyển sinh. Thiết kế Website bởi VietMoz.