Trường đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh liên thông

Trường đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh liên thông Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Song quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường lại được bắt đầu từ một sự kiện quan trọng, đó là ngày 10 tháng 10 năm 1945, tức là...

© 2015 Thông tin tuyển sinh. Thiết kế Website bởi VietMoz.