Lý giải của Bộ GD – ĐT về việc tăng số lượng trẻ mầm non tư thục

Bộ GD – ĐT vừa ban hành Dự thảo Thông tin sử đổi về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục. Theo đó, số lượng trẻ ở mỗi lớp tăng từ 50 trẻ/lớp lên 70 trẻ/lớp. Để giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề này, Bộ GD – ĐT đã có những lý giải.

Vụ trưởng vụ Giáo dục mầm non, ông Nguyễn Bá Minh cho biết, Dự thảo Thông tư được ban hành để chỉnh sửa, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục kèm theo Thông tu số 13/2015/TT – BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.
Ngày 14/8/2015, Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục có hiệu lực thi hành. Theo đó, các quy định về thủ tục, điều kiện thành lập, đình chỉ, giải thể… trường Mầm non, mẫu giáo đã được quy định tại Nghị định số 46/2017.
Quy chế tổ chức và hoạt động được ban hành dựa vào tình hình thực tế tại một số địa phương, khu công nghiệp, khu đô thị và những vùng miền còn gặp nhiều khó khăn.
Quyết định sửa đổi Dự thảo Luật cũng nhằm thực hiện Nghị quyết 131/NĐ – CP (ban hành ngày 6/12/2017) của phiên họp Chính phủ về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.
Ông Nguyễn Bá Mạnh cũng cho biết: “Từ những lý do trên, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Thông tu số 13/2015/TT – BGDĐT là cần thiết”.
Hai thông tư được ban hành cùng nhau (Thông tư sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non; Nghị định số 46) giúp địa phương, vùng miền còn khó khăn, tăng cường chất lượng giáo dục trẻ em.
Bộ GD – ĐT sẽ tiếp tục chỉnh sửa, điều chỉnh Dự thảo để phù hợp với Luật giáo dục sửa đổi.
Ông Bá Mạnh cũng cho biết, Dự thảo được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Mọi ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức đều được Bộ GD – ĐT tiếp nhận.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2018 Thông tin tuyển sinh. Thiết kế Website bởi VietMoz.