Liên thông ngành Luật Kinh tế chính quy năm 2016

Liên thông ngành Luật Kinh tế chính quy năm 2016 Trường Đại học Thành Đông có sứ mệnh cùng với các trường đại học trong Tỉnh và cả nước đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Với tôn chỉ “Chất lượng đào...

Trường đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh liên thông

Trường đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh liên thông Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Song quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường lại được bắt đầu từ một sự kiện quan trọng, đó là ngày 10 tháng 10 năm 1945, tức là...

Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh liên thông năm 2015

Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh liên thông năm 2015 Ngày 14/11/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đến tháng 11/2011, tổng số cán bộ viên chức, giảng viên, giáo viên của Trường là 224 người. Trong đó giảng viên, giáo viên cơ hữu là 147 người trong đó có...

Liên thông Viện Đại học Mở Hà Nội 2015

Liên thông Viện Đại học Mở Hà Nội 2015 Liên thông Viện Đại học Mở Hà Nội 2015 Liên thông Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng và cấp bằng Chính Quy Liên thông Viện Đại học Mở Hà Nội  tuyển sinh ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ...

Liên thông Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2015

Liên thông Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ——————- CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————– Số:    29      /KH-ĐHKTQD Hà  Nội, ngày 12  tháng 01 năm 2015 KẾ HOẠCH Tuyển sinh đại học văn bằng 2 và liên thông cao đẳng lên đại học...

Liên thông Đại học Thương mại tuyển sinh năm 2015

Liên thông Đại học Thương mại tuyển sinh năm 2015 Trường Đại học Thương mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu...

© 2015 Thông tin tuyển sinh. Thiết kế Website bởi VietMoz.